Wednesday 15th October
U16's v Cheshire
(Thomas Telford School, 7.00pm KO)

Thursday 16th October
U14's v Wolves Schools
(Shrewsbury Sports Village, 7.00pm KO)

Wednesday 12th November
U14's v Lancashire - ESFA
(Wren Rovers FC, FY4 5EL, 7.00pm KO)

Wednesday 12th November
U16's v Lancashire - ESFA
(Squires Gate FC, FY4 5DS, 7.00pm KO)

Wednesday 19th November
U14's v Shrewsbury School
(Shrewsbury School, 4pm KO)