Wednesday 5th November
U14's v Staffordshire
(Shrewsbury Sports Village, 7.00pm KO)

Wednesday 12th November
U14's v Lancashire - ESFA
(Wren Rovers FC, FY4 5EL, 7.00pm KO)

Wednesday 12th November
U16's v Lancashire - ESFA
(Squires Gate FC, FY4 5DS, 7.00pm KO)

Wednesday 12th November
U15's v Derbyshire
(Shrewsbury Sports Village, 7.00pm KO)

Wednesday 19th November
U14's v Shrewsbury School
(Shrewsbury School, 4pm KO)

Wednesday 19th November
U16's v Staffordshire
(Shrewsbury Sports Village, 7pm KO)

Wednesday 3rd December
U15's v W. Mids
(Shrewsbury Sports Village, 7pm KO)